Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Представените резултати: 
Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Работно налягане
4,4 - 8,6 bar
Обем на пълнителя
100 
Дължина на пироните
12 - 25 mm
Шум: звуково налягане
73 dB(A)
Работно налягане
3,9 - 7,8 bar
Обем на пълнителя
100 
Дължина на пироните
15 - 50 mm
Шум: звуково налягане
81 dB(A)
Работно налягане
12 - 23 bar
Обем на пълнителя
100 
Дължина на пироните
19 - 25 mm
Диаметър на пироните
2,5 - 3 mm
Работно налягане
11,8 - 22,6 bar
Обем на пълнителя
200 - 400 
Дължина на пироните
32 - 65 mm
Шум: звуково налягане
83 dB(A)
Работно налягане
4,4 - 8,3 bar
Обем на пълнителя
60 - 84 
Дължина на пироните
50 - 90 mm
Диаметър на пироните
2,9 - 3,3 mm
Работно налягане
4,9 - 8,3 bar
Обем на пълнителя
225 - 300 
Дължина на пироните
57 - 100 mm
Шум: звуково налягане
95,7 dB(A)