Контактна информация :

Макита България ЕООД
1186 София

ул.Околовръстен път №373
България

тел. 02 9210551
факс 02 9210550
e-mail: office@makita.bg